Personen- en Familierecht
Algemeen Civiel Recht
Home Rechtsgebieden Route Contact


Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)
Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijven, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand ofwel een toevoeging. Advocatenkantoor Schröder bekijkt samen met u of u hiervoor in aanmerking komt en vraagt voor u de toevoeging aan. De voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand zijn gepubliceerd op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Als de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgeeft, betaalt u voor de rechtsbijstand van uw advocaat een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt door de Raad vastgesteld.
Als er een procedure wordt gevoerd, bent u naast de eigen bijdrage een griffierecht verschuldigd (het griffierecht is lager voor iemand die op toevoegingsbasis procedeert). De kosten van uittreksels en afschriften vallen niet onder de toevoeging en komen voor uw eigen rekening.
In procedures op het vlak van personen- en familierecht worden de proceskosten normaal gesproken gecompenseerd.
Dat houdt in dat ieder de eigen proceskosten dient te betalen. Als de rechter u in de proceskosten zou veroordelen, vallen die kosten niet onder het bereik van de toevoeging.

Uurtarief
Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u voor de werkzaamheden een uurtarief.
Het uurtarief varieert van € 160,-- tot 190,-- exclusief verschotten, 5% kantoorkosten en 21% BTW en hangt af van uw persoonlijke situatie.
Indien uw inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor een toevoeging, kan onder omstandigheden een lager uurtarief worden afgesproken. Als u een vaste prijs-afspraak wenst te maken, dan kunt u contact opnemen.Vraag Advocatenkantoor Schröder naar de voorwaarden.

Kennismakingstarief:
Het is mogelijk om in een eerste en vrijblijvend kennismakingsgesprek van circa een half uur uw vragen voor te leggen.
De kosten daarvan bedragen € 50,-- inclusief BTW.

Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrecht Postbus 9769 3506 GT Utrecht T: 030 212 98 09 F: 030 251 69 77 E-mail